Reeducació postural

Tots tenim un morfotipus, una figura corporal que en part és heretada dels nostres pares o avantpassats, i en part és construïda per les nostres activitats, per les nostres tendències físiques i de personalitat.

Els músculs no treballen aïlladament sinó que formen cadenes musculars, un entrellaçat de teixit múscul-aponeuròtic , que actua com un tot. La tensió en un extrem de la cadena pot repercutir en l’altre extrem o compensar-se d’alguna manera en el seu recorregut. En el cos hi ha vàries cadenes musculars, i són elles les que al tornar-se rígides ens generen una tipologia concreta.

Treballar amb cadenes musculars implica fer una sèrie de postures on a través d’una respiració especial i un control simultani de diferents parts del cos, elastifiquem les rigideses i descobrim i corregim les compensacions que van apareixent. Això genera un canvi global sobre la postura.

Tècniques de reeducació postural

Les tècniques utilitzades són Reeducació postural Global (RPG), Struiff Dennis (GDS).

Aquestes tècniques les utilitzem sempre després d’haver eliminat, ja sigui amb osteopatia o amb PNS, els bloquejos importants que presenti el pacient. No fer-ho així pot alentir el procés de curació o crear algunes reaccions no desitjades.

La Reeducació postural evalua la tipologia postural i sap evidenciar i resoldre tensions musculo-articulars a través d’un treball sobre les   cadenes musculars.

CONTACTA