Què és la posturologia

La posturologia és l’estudi de la postura. De com es regula , de quins mecanismes entren en joc per mantenir-nos drets de manera econòmica i eficaç.

Quan estem drets no som estàtues, oscil•lem dins d‘uns límits molt petits. Aquestes oscil•lacions posturals son regulades per exocaptors (la planta del peu, ull, oïda) i endocaptors (propioceptors a nivell muscular, visceral, articular). Totes aquestes informacions arriben al cervell que, com a resposta proporcionen ordres als músculs per fer microajustaments i conservar la projecció al terra del centre de gravetat dins d’una superfície d’1cm2. Això és el Sistema Postural Fi (SPF).

La Posturologia ha d’entrar en consideració quan el pacient té inestabilitat, maldecaps, vertígens, maloclusions, problemes ATM, dolors músculo-articulars tant a la columna com a les extremitats, quan els seus exàmens mèdics (radiològics, neurològics, ORL) són normals i els tractaments manuals i/o farmacològics rebuts només funcionen durant un temps. Si estem en aquest cas segurament el pacient presenta una SDP (síndrome de deficiència postural).

Cara a millorar aquest SPF el pacient podrà necessitar o bé regular algun captor (ulls, peus, boca) amb plantilles posturals, informacions bucals u oculars o bé regular la xarxa neural de comunicació amb tractament manual específic (Posturologia Neuro Sensorial -PNS-).

Els problemes de maloclusió o les disfuncions d’ATM poden ser la conseqüència d’un problema postural. Per això és important d’entrada corregir la postura i després fer els tractaments locals ortopèdics (ortodòncia, ortesis) o reeducació lingual o d’ATM.

La característica dels tractaments posturològics és que són minimalistes. Són les accions mínimes les que aconsegueixen regular el sistema postural. Estem acostumats a un món lineal on s’atribueixen grans causes a grans efectes. Però el sistema de regulació postural és un sistema no-lineal. S’ha comprovat que funciona com un sistema caòtic on són les petites informacions, realitzades en el lloc i el moment adequat, les que generen els canvis. I on , sorprenentment , les informacions majors no tenen cap repercussió.

La Posturologia t’ajudarà a corregir la postura i evitar síndromes de deficiència postural.

CONTACTA